Szeptemberi programjaink

Augusztus 30. Évnyitó nevelési értekezlet

Felelős: iskolavezetés

Szeptember 2.

8.00 óra

Tanévnyitó ünnepély

Helye: iskolaudvar

Felelős: iskolavezetés

Szeptember 2.

9.00 óra

Tankönyvek kiosztása

Helye: tornaterem

Felelős: Faragóné Tartler Mónika

Szeptember 2.

12.30 óra

Osztályfőnöki munkaközösség-vezetői értekezlet

Felelős: Kramer Ildikó

Szeptember 2.

17.00 óra

Szülői értekezlet az 1. osztályokban

Felelős: osztályfőnökök

Szeptember 2. Ügyeletek, helyettesítések, ebédlői rend kialakítása, beosztása
Szeptember 3-tól DIFER mérés az 1. évfolyamon

Felelős: Erdőközi Tímea fejlesztőpedagógus

Szeptember 4.

9.00 óra

Tűzriadó

Felelős: iskolavezetés

Szeptember 6. A tanulói adatlapok leadásának határideje a titkárságon

Felelős: valamennyi osztályfőnök és iskolatitkár

Szeptember 6. A szülői nyilatkozatok leadásának határideje a 16 óráig történő foglalkoztatásról

Felelős: osztályfőnökök és iskolatitkár

Szeptember 6-ig Anyakönyvek megnyitása 5. osztályokban, a többi osztályban az anyakönyvek aktualizálása.

Felelős: tanítók, szaktanárok

Szeptember 6-ig Törzslapok lezárása a 4. és 8. évfolyamon

Felelős: osztályfőnökök

Szeptember 9-20-ig Szülői értekezletek

Felelős: osztályfőnökök

Szeptember 9- 20-ig Az elsős tanulók adatainak bevitele az értékelő programba, törzslapok nyomtatása

Felelős: osztályfőnökök

Szeptember 10.

14.00 óra

Kibővített iskolavezetőségi értekezlet (mk.vezetők is)

Helye: igazgatói iroda

Felelős: Tölgyszéki Papp Attila igazgató

Szeptember 13. Délutáni foglalkozások (szakkör, korrepetálás, sportfoglalkozás stb.) lejelentése

Felelős: Kövesdi József igazgatóhelyettes

Szeptember 16.

17.00 óra

Szülői választmány

Helye: 225-ös terem

Felelős: Tölgyszéki Papp Attila igazgató

Szeptember 16-ig

 

Napközis foglalkozási tervek leadása

Felelős: Tóth Noémi munkaközösség-vezető

Szeptember 16-ig Osztályfőnöki munkatervek és a tantárgyi tanmeneteinek felvitele „Tanmenetek” meghajtó felületére

Felelős: osztályfőnökök és szaktanárok.

Szeptember 16-25. Kötelező munka-alkalmassági vizsgálat a kiírtak szerint
Szeptember 17.

14.00 óra

DÖK gyűlés

Felelős: Vadászi Gábor DÖK-segítő tanár

Szeptember 18. Terepgyakorlat természetismeretből az 5. évfolyam részére –a baromfiudvar lakói és az őszi zöldséges kert (Gödöllői Génmegőrző Központ, Isaszeg)

Felelős: Kövesdi József

Szeptember 20.

10.00-13.00 óra között

Autómentes nap rendezvényein vesz részt az 5. évfolyam

Felelős: Varga Andrea, Tar Imréné, Nyitrai Péter

Szeptember 23.

 

Felsős sportnap a Klapka György Ált. Iskola és AMI diákjaival együtt a Margitszigeten – külön program szerint

Helye: Margitsziget

Felelős: iskolavezetés és testnevelő tanárok

Szeptember 25.

 

Alsós sportnap a Margitszigeten – külön program szerint

Helye: Margitsziget

Felelős: iskolavezetés és testnevelő tanárok

Szeptember 26.

10.00 óra

Bartók emlékfilm megtekintése (8.z osztály)

Helye: Art Cinema

Felelős: Gátay Tiborné

Szeptember 27. Gyümölcsnap

Felelős: Vadászi Zsolt és Kramer Ildikó munkaközösség-vezetők

Szeptember 30. A Népmese napja

Felelős: Diófási Éva, Lendvainé Nell Katalin