A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Munkakör

Létszám

Iskolai végzettség

Pedagógiai asszisztens

2 fő

Érettségi

Iskolatitkár

1 fő

Érettségi

Könyvtáros

1 fő

Főiskola

Gyógypedagógiai asszisztens

1 fő

Főiskola

Összesen:

5 fő