A főváros által megvásárolt üres telken két év alatt épült fel és 1884-ben nyitotta meg kapuit az állami polgári leányiskola. 1895-ben a sikeres iskolát szülői kezdeményezésre felsőbb leányiskolává szervezték át. Majd újabb tíz év elteltével az iskola már gimnáziumi rangot kapott, 1908-tól pedig felsőkereskedelmi leányiskolaként működött.

Klebersberg Kunó és Hóman Bálint minisztersége alatt a Gizella Királyné Gimnáziumnak adott otthont az épület. 1941-ben azonban már kicsinek bizonyult, ezért a gimnázium Budára költözött, átadva a helyet a Dobó Katalin Kereskedelmi Leányközépiskolának .

Az újabb változást az 1953/1954-es tanév hozta: megalakult a 8 osztályos Váci Utcai Általános Leányiskola. Ennek gyökerei az Eötvös József Gimnázium épületében szervezett általános iskolára nyúlnak vissza, ahonnan 700 leánytanuló érkezett.

Első igazgatónkat, a közoktatásban jártas, legendás Fél Ellát tekintjük az általános iskola alapítójának, akire hálával és tisztelettel emlékeznek tanárok és tanítványok. 1957-ben megszervezte az ének-zene tagozatot, mely azóta is meghatározza iskolánk karakterét.

1979-től napjainkig szoros kapcsolat köti az iskolát az ELTE Tanárképző Karához. Évente 40-50 hallgató gyakorol és vizsgázik intézményünkben, többen közülük nevelőtestületünk tagjaivá váltak.

A 90-es évek Páricsi Dezsőné igazgatónő irányításának köszönhetően új lendületet hozott az iskola számára. Sikeresen valósult meg a folyamatosan változó társadalmi környezetben az intézmény szervezeti, pedagógiai és technikai modernizációja. Ebben az időben az ének-zene mellett már emelt szintű angol és informatika képzés gazdagította az iskola kínálatát.

Később, a 2000-es évek végétől a művészeti nevelés mellett a természettudományos tárgyak oktatásában ér el szép sikereket a Váci.       Ezt a szemléletformáló, értékközpontú pedagógiát erősíti a két ízben is elnyert ökoiskolai pályázat, melynek programjai beépülnek a diákok mindennapjaiba.

Jelenleg 40 pedagógus irányításával 431 diák tanul az iskolában, az ő munkájukat 16 főnyi személyzet segíti. Az épület, mely mindig is iskolának adott otthont, egy szépen felújított, patinás, neoreneszánsz stílusú, sétálóutcai sarokház. A belső terek klasszikus architektúráját változatos növényzuhatagok keltik életre. Tantermeink jól felszereltek. Amikor gyermekek töltik meg a folyosókat, még a százhúsz éves kovácsoltvas korlát is megfiatalodik.

A Váci utcai Ének-zenei Általános Iskola működésének hat évtizede alatt rangot és megbecsülést vívott ki színvonalas oktató-nevelő munkájával az V. kerület, a környező kerületek és a budapesti agglomeráció lakosságának körében. Iskolánk a jövőben is e jó hírnév és a nemes hagyományok megőrzésére törekszik azáltal, hogy nevelésünket gyermekszeretet és tolerancia, oktatási munkánkat a minőségi követelmények jellemzik.

Pedagógiai programunk kialakításánál figyelembe vettük iskolánk hagyományrendszerét, értékközpontú pedagógiai szemléletét, a szülők, tanítványaink és a pedagógusközösség igényeit. 2001-től 12 éven át vettünk részt a partnerközpontú minőségfejlesztő munkában. 2015-től pedig ezt átalakítva teljes körű intézményi önértékelést vezettünk be.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy szeretetteljes, alkotást segítő légkört alakítsunk ki iskolánkban, hogy megalapozott, biztos tudással rendelkezzenek tanítványaink. A magas szintű követelmények mellett gyermekközpontú nevelési elveket vallunk, igyekszünk családias tanár-diák viszonyt kialakítani. Lehetőséget biztosítunk a tanulói személyiség és tehetség kibontakoztatására, az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítására.

Nagy figyelmet fordítunk a hagyományok továbbvitelére. Kialakult egy sajátos ünnepi kultúra, mely a nemzeti, a tanévhez kötődő és a sajátosan „Vácis” ünnepekből (karácsonyi folyosói éneklés, Vácis napok, hangversenyek, családi napok) tevődik össze. Táborok, erdei iskolák, színházlátogatás és sportprogramok gazdagítják szabadidős programjainkat. Már a harmadik generáció tanul a több mint félévszázados intézményben. A nagyszülők és a szülők ragaszkodása folytán manapság már az unokák iratkoznak be az első évfolyamra.

A nevelőtestület tagjai közt minden generáció képviselteti magát.

Több olyan kollégánk is volt, aki az iskola alapítása óta dolgozott nálunk, és nemrég ment nyugdíjba, de vannak, akik itt kezdték az első osztályt és ma iskolánk tanítói, tanárai.

Pedagógiai programunk jelmondata:

„Sok utat meg kell próbálnia az embernek, mígnem rábukkanhat arra a királyi útra, mely a tudás gazdag tárházához vezet.” (Apáczai Csere János)

Iskolánk eddigi igazgatói:

Fél Ella 1953-1975

Petró Andrásné 1975-1982

Mucsi Lászlóné 1982-1988

Páricsi Dezsőné 1988-2008

Tölgyszéki Papp Attila 2008-


DSC00149 DSC00154 DSC00085 DSC00164 DSC00186 DSC00037

Kapcsolódó hivatkozások: