BEIRATKOZÁS A 2019/2020. TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA

Tisztelt Szülők! A 2019/2020. tanévi beíratással kapcsolatos információkat és a letölthető nyilatkozatokat az alábbi linkekre kattintva találják.   Tájékoztató A 2019/2020. tanévi beiratkozásról; Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására; Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról; Szülői tájékoztató a hit és erkölcstan adatkezelésről; Bevett egyházak; Nyilatkozat hittan / erkölcstan oktatásról; Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról; Beiskolázási […]

Tovább olvasom


e-Ügyintézés a KRÉTA naplón keresztül

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! 2019. március 1-től kezdve a KRÉTA gondviselői felületén új menüpontként jelenik meg az e-ügyintézés:   Az alábbi ügyekben elektronikusan is tudnak iskolánk felé fordulni: Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése Magántanulói jogviszony iránti kérelem bejelentése Vendégtanulói jogviszony bejelentése Kiiratkozás a köznevelésből Tanulói felmentésre, mentességre […]

Tovább olvasom


Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság […]

Tovább olvasom


Hitoktatási tájékoztató

Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a 2019/2020-as tanév hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szülői értekezletet tartunk az egyházak képviselőinek részvételével. Várunk minden érdeklődő szülőt, különösen azoknak a gyerekeknek a szüleit, akik jövőre etika helyett hit-és erkölcstan oktatást kívánnak választani, valamint a leendő első osztályainkba jelentkező diákok szüleit. A tájékoztató időpontja 2019. március 11. hétfő, 17 […]

Tovább olvasom