Intézkedések a digitális munkarenddel kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a ma délelőtti rendkívüli nevelőtestületi értekezleten az alábbi intézkedésekről döntöttünk:

  1. Diákjaink vagy szüleik mostantól 2020.03.18-án, szerdán délig jöhetnek be tanszereikért. Kérem, vegyék figyelembe az ügyeleti időt, mely reggel 8-tól délután 17 óráig tart. Amennyiben a gyermek jön a tanszereiért, figyelmeztessék, hogy ne osztálytársaival csoportosan, hanem egyedül jöjjön ( a szekrénykulcsot ne felejtsék otthon). A tanszerek elpakolása után haladéktalanul el kell hagyniuk az iskolát.
  2. A folyamatos kommunikáció érdekében több intézkedést is hoztunk. Először is teszteljük az Önökkel való kapcsolattartást az osztályfőnökök e-mailjein keresztül. Kiszűrjük azokat, akikkel csak más csatornán tudjuk felvenni a kapcsolatot (telefon, postai levelezés).

Fontos, hogy Önök is elérhessék a tanárokat. Mivel a honlapon lévő pedagógus elérhetőségeket a külső rendszergazda cég úgy állította be, hogy otthonról nem lehet kezelni, ezért új elérhetőségeket teszünk fel.

A tantermen kívüli digitális oktatási munkarend ajánlott csatornájaként a Google fiókot szeretnénk használni. Egy-egy alsós osztályban van ettől eltérő, kialakult kapcsolattartási mód, de a felső tagozaton és több alsós osztályban is ez lesz a tudásátadás csatornája. Ennek érdekében kérem, tegyék lehetővé, hogy gyermeküknek legyen gmail.com végződésű e-mail címe, melyet eljuttatnak osztályfőnökéhez. Ezek ingyenes regisztrációval létrehozhatók. Mind az oktatási tartalmak, mind a tanulást segítő „beszélgetések” ezen keresztül valósulhatnak meg (a Google Tanterem, a Google Drive és az ehhez tartozó alkalmazásokkal). Tanulóink jelentős részének már van ilyen fiókja, a többieknek kérem, segítsenek a regisztrálásban. A beceneves fiókkal rendelkező diákok legyenek szívesek a beállításokban átállítani a teljes nevükre a fiókjukat. Akik még nem találkoztak ezzel a felülettel, azok számára a következő link segítséget nyújt: https://www.youtube.com/watch?v=le_F6qePp_Y A Google tanterembe való bejelentkezéseknél feltétlenül lépjenek ki a többi Google fiókból!

Akik valamilyen oknál fogva nem tudnak ilyen fiókot létrehozni, azok e-mailen jutnak hozzá a segédanyagokhoz.

  1. Terveink szerint csütörtöktől már tesztüzemmódban kapják diákjaink a tanulást segítő és irányító anyagokat. A hétköznapokban alapvetően az önellenőrzésre építjük a feladatmegoldást, de tantárgyanként kétheti rendszerességgel számítsanak olyan feladatokra, amelyeket egyénileg értékelnek, ellenőriznek pedagógusaink. Ének, rajz, technika és testnevelés tantárgyakból főként gyakorlati jellegű feladatokat kapnak a gyerekek.

Kérjük, segítsék a zökkenőmentes kommunikációt, valamint ha tehetik gyermekeik tanulási idejét is ellenőrizzék.

  1. A Polgármester úrtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az ingyenes étkezésre jogosult V. kerületi lakosokat az önkormányzat megkeresi, igény esetén az ételt kiszállítják számukra.

 

Nagyon köszönjük együttműködésüket!

 

Budapest, 2020. 03. 16.

 

Tölgyszéki Papp Attila sk.
intézményvezető